NASZ ZESPÓŁ

Stomatologia

LEK. DENT. KLAUDIA MĄCZKA-KOŁOSOWSKA

Właścicielka Gabinetów na Staromiejskiej w Barlinku.

Urodzona Barlinianka, tutaj spędziła dzieciństwo i okres szkoły średniej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące przy ul. Leśnej.

Zdolności manualne i zainteresowanie zawodem dentysty sprawiło, że jako kierunek studiów wybrała stomatologię na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pięć lat nauki utwierdziło ją o słuszności podjętej decyzji. W 2007 r.szczęśliwie otrzymała dyplom lekarza dentysty i rozpoczęła pracę w renomowanym gabinecie stomatologicznym „Ars Dentica” w Szczecinie, gdzie przez 10 lat zdobywała praktykę pod okiem doświadczonych koleżanek, specjalisty ortodonty Joanny Szajnar oraz Barbary Galińskiej. Gabinet ten umożliwił jej rozwój, pogłębianie doświadczenia, pracę na najwyższej jakości materiałach i sprzęcie.

W roku 2016 i pierwszej połowie roku 2017, lek. dent. Klaudia Mączka-Kołosowska, dodatkowo podjęła współpracę z dwoma wysokiej klasy gabinetami. Pierwszy, prowadzony przez specjalistę chirurga stomatologicznego Bartosza Łuszczyńskiego, gabinet stomatologii estetycznej i rekonstrukcyjnej "Nowy Impladent". Drugim natomiast gabinetem jest "Dental Studio Szczecin" gdzie współpracowała ze specjalistką endodoncji i miłośniczką endodoncji mikroskopowej Małgorzatą Łuszczyńską.

 Aby jak najlepiej wykonywać swój zawód i poszerzać zdobytą podczas studiów wiedzę, uczestniczy w organizowanych wykładach i szkoleniach z zakresu różnych dziedzin stomatologii, takich jak: endodoncja, implantologia, periodontologia, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza oraz estetyczna. Szczególnie zainteresowana jest najnowszymi osiągnięciami protetyki stomatologicznej oraz stomatologią estetyczną. Zamierza pogłębiać swą wiedzę w tych dziedzinach, aby jeszcze lepiej służyć Państwa zdrowiu i nieść pomoc w „poprawie uśmiechu”.

LEK. DENT. KLAUDIA MĄCZKA-KOŁOSOWSKA

Lek. Dent. Marta Nowak

Pediatria i neonatologia oraz medycyna estetyczna

DR N. MED. AGATA JANKOWSKA

pediatra, specjalista z dziedziny neonatologii. W 2000 roku ukończyła studia na wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od samych początków swojej edukacji zainteresowania skupia wokół pediatrii. Od 3 roku studiów członek kółka pediatrycznego. Współautorka wielu prac i publikacji dotyczących endokrynologii wieku rozwojowego.

W 2005 roku obroniła pracę doktorską na temat cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży, natomiast w roku 2007 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii. Od roku 2008 do 2014 była pediatrą w Szpitalu Bellevue na Tenerifie. W 2017 roku ukończyła specjalizację z neonatologii. Jest asystentem w Klinice Patologii Noworodka PUM w Szczecinie.

Oprócz zainteresowań związanych z pediatrią oraz neonatologią dr n. med. Agata Jankowska zajmuje się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej.

Można się do niej umówić w celu konsultacji w zakresie pediatrii. W zakresie neonatologii zajmuje się oceną noworodka w skali Apgar, oceną noworodka na siatkach centylowych. Leczy takie choroby jak wady wrodzone, bezdech, zaburzenia oddychania, żółtaczka wcześniacza, urazy okołoporodowe. Jest specjalistą pełnym profesjonalizmu oraz pasji do swojej pracy.

pediatra barlinek

Pracownia psychologiczna

Mgr Magdalena Żołno

ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1990 roku. Przez cały okres pracy zawodowej jest związana etatowo z poradnictwem. Prowadzi badania diagnostyczne, opiniuje oraz udziela pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych.

Od wielu lat jest biegłym sądowym. Opiniuje w sprawach karnych i rodzinnych.

W swojej pracy kieruje się przekonaniem, że każdy człowiek przy odrobinie wsparcia potrafi samodzielnie rozwiązać swoje problemy. W pomocy psychologicznej wykorzystuje metodę neurolingwistycznego programowania. Posiada certyfikat praktyka NLP.

W pracy diagnostycznej opiera się na klasyfikacji chorób psychicznych DSM-IV-TR ( certyfikat ) oraz na metodologii badań Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce z siedzibą w Krakowie ( licencja na przeprowadzanie badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń ).

Jest również absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Kadrami. Dzięki tym studiom skutecznie realizuje projekty w zakresie doradztwa personalnego. Brała udział w projektach rekrutacyjnych, wykorzystując metody psychologiczne w ocenie kandydatów do pracy i ocenie predyspozycji zawodowych.

Od września 2008 roku prowadzi diagnostykę psychotechniczną dla kierowców i innych grup zawodowych objętych wymaganiami badań psychotechnicznych, na mocy zdobytego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Psychologii Transportu.

Asysta / Recepcja

Monika Frontczak

Asysta zabiegów stomatologicznych